Behandling

Frågor & svar

Kontakt


Muskuloskeletala läkarkonsten (MSK) för behandling av stöd- eller rörelseapparaten


Den muskuloskeletala läkarkonsten (MSK) är ett tvärvetenskapligt fack som riktar sig mot diagnostisering och behandling av besvär gällande kroppshållningen och stöd- eller rörelseapparaten samt besvär relaterade till eller som går hand i hand med funktionsstörningar.

​​​​​​​Behandlingen kan gälla besvär där man vet orsaken, t.ex diskbråck, det kan vara besvär av kronisk karaktär och det kan också gälla besvär där man inte vet orsaken.  

MSK-läkaren bygger diagnosen på patientens egna sjukhistoria och systematisk kroppslig undersökning. Om nödvändig kompletteras den med ortopedisk och/eller neurologisk undersökning.  

Baserat på den undersökningen görs och utförs sedan en behandlingsplan. Patienten kan också hänvisas vidare till en medicinsk eller paramedicinsk specialist.  

MSK-läkarens behandling är primärt riktat mot tillfrisknande, eller i alla fall hävning av omvändbara funktionsstörningar, inflammationshämning samt smärtlindring. 

Har du ryggsmärtor och söker en behandling?


Det finns flera olika behandlingsmetoder för att behandla problem i rörelseapparaten. De har alla samma teoretiska bakgrund men själva behandlingsmetoden är annorlunda.  

​​​​​​​Vanligtvis uppstår ryggsmärtor efter ett trauma, ett fall eller en olycka där resultatet ibland visar sig efter flera år. Målet med metoden är att åstadkomma en en rak rygg med fundamenten på rätt plats.  

Kom på undersökning för att få bästa rekommendation utifrån vår behandling av MuskuloSkeletale läkarkonst.

Klicka på länken kontakt för kontaktuppgifter.

återkommande kunder kan boka en tid online genom att trycka på länken tidsbokning!

​​​​​​​Välkommen! 


Coronavirus covid-19


På grund av coronaviruset är jag tvungen att anpassa alla rutiner omkring en behandling. Har nu handskar på mig när jag behandlar och desinfekterar efter varenda behandling.

​​​​​​​Ring återbud om du blir förkyld, mår dåligt, har feber och / eller hostar.